Denna soliga kväll var vi 4 st som håvade svarta mygg och små dafnier. Efter god fångst fikade vi och studerade mystiska fåglar i trädtopparna. / Bengt