Om

Välkommen till Spånga AF bloggen. Här kommer du att finna info om våra möten mm. Hoppas det kommer att fungera bra. Du kan kontakta oss på "spanga.af@tele2.se" om du har frågor eller vill ha mer info. / Bengt

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Styrelse och funktionärer 2017

Uppdatering av vem som har vilken post eller uppgift. / Bengt

Ordförande: Bengt Wallstenius   Vice ordförande: Dirk Malbeck

Sekreterare: Rickard Asplund   Kassör: Bengt W

Möteskassör: Lennart Eld   Bibliotekarie: Krister Knutsson

Klubblokalsansvarig: Bengt W   Ledamot: Sven Sollander

Odlingsansvarig: Robert Knutsson   Webbredaktör: Bengt W

Suppleant: Henrik Artman   Suppleant: Hugo Carlsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: