Här kan du se vem som har en viss post. / Bengt

Ordförande: Bengt Wallstenius

Vice ordförande: Dirk Malbeck

Sekreterare: Rickard Asplund

Kassör: Bengt Wallstenius

Möteskassör: Lennart Eld

Bibliotekarie: Krister Knutsson

Ledamot: Anders Larsson

Klubblokalsansvarig: Robin Cornwell

Odlingsansvarig: Robert Knutsson

Webbredaktör: Bengt Wallstenius

Suppleant: Henrik Artman

Suppleant: Hugo Carlsson