Möte 5 november. Vi firar en lyckad auktion om än lite mindre jämfört med de senaste rekordåren. Se kallelse för övriga inslag. / Bengt