Årsmötet som hade 11 närvarande var ganska snabbt avklarat. Vi har några vakanta poster som vi behöver ha fyllnadsval till. Årsmötet beslöt att utse Robin Cornwell till Hedersmedlem då han nu lämnar styrelsen och posten som klubblokalansvarig efter många år. Efter årsmötet tittade vi på några videoklipp från akvariebutiker i Asien. Sedan var det fika, lotteri och en miniauktion. KM i odling togs hem av Krister Knutsson, ett stort Grattis! Vi drog 5 vinnare i medlemslotteriet, 1 var närvarande de övriga kommer att kontaktas. / Bengt