Medlemsavgift för 2018:
Juniorer 100 kr (t.o.m. 17 år, 2001 och senare)
Seniorer 200 kr (fr.o.m. 18 år, 2000 och tidigare)

Insättes på PlusGiro: 855127-7

Vill du bli medlem, gör så här:
Sätt in avgiften på ovanstående konto,
Vänligen ange följande: Namn, Adress med postnummer och
postadress samt telefon, e-post och ditt födelsedatum.
Vi skickar ditt medlemskort per brev i nästa utskick.