Medlemsavgift för 2017:
Juniorer 100 kr (t.o.m. 17 år, 2000 och senare)
Seniorer 200 kr (fr.o.m. 18 år, 1999 och tidigare)

Insättes på PlusGiro: 855127-7

Vill du bli medlem, gör så här:
Sätt in avgiften på ovanstående konto,
Vänligen ange följande: Namn, Adress med postnummer och
postadress samt telefon och ditt födelsedatum.
Har du mobil och e-post kan du även ange dessa.
Vi skickar ditt medlemskort per brev i nästa utskick.