Nu är det ännu tommare sedan Amders hämtat stora ställningen med 6 dubbelakvarier i mittrummet. Den kommer att monteras upp ca 50 mil söderut i Vittsjö. Nu har totalt 18 akvarier hämtats eller skurits ner men det finns fler kvar. / Bengt

Anders i full färd med nedmonteringen.