Har du dragit upp yngel under 2019 så kan du delta i KM.
Skicka in vilken art du odlat, antal uppdragna yngel samt datum.

Sista datum att rapportera är 21 december.
Skicka till: robert.knutsson13@gmail.com / Bengt