Dags att bege sig till dammen ovanför Kanaanbadet. Vi blev 8 st som med håvar och hinkar mötte upp. Fångsten blev ganska bra med lite mygglarver och små dafnier. Efteråt blev det fika nere vid badet med utsikt över mälarens vatten. / Bengt

Håvande i dammen. Foto Bengt

Fika efter en lyckad fångst. Foto Bengt