Vill påminna om att det är nu på tisdag. Anmäl dig gärna via mail som det står i senaste kallelsen. Samling vid klubblokalen kl 18. I dagsläget är 5 anmälda. / Bengt

Del av förra årets fångst. Foto Bengt