Det har kommit till min kännedom att vår vän Hugo Carlsson har gott bort en tid före midsommar. Hugo var en av våra trogna medlemmar som gjort mycket för föreningen genom åren. Vi kommer att hälla en tyst minut i samband med upptaktsmötet i augusti. / Bengt

Mer info, Hugo kommer att begravas tisdag 18 juli kl 11 i Hässelby Villastads Kyrka.