Oslo Akvarieklubb arrangerar stor akvarieträff med föredrag. NCS har sin Ciklidstämma samtidigt. För mer info se någon av följande länkar. / Bengt

www.akvariehelg.se eller www.akvarieklubb.no