Torsdag den 7 november kommer vi att fira våra 50 år!

Du som är medlem får ett brev med inbjudan till jubileumsmiddag. Svara så fort du vet till spanga.af@tele2.se om du tänker komma och välj meny 1 eller 2. Svara senast nu på söndag eftersom restaurangen vill ha besked om hur många vi blir. Du kan även ringa mig på tel 0732161686 om något är oklart. / Bengt